março 18, 2022

Agrotóxico

  • de
  • Sind Voz
  • 1 min read

O bicho-da-seda morre.Envenenado:pela deriva do agrotóxico…Mata bicho.Adoece humano.É veneno perigoso.É morte anunciada.Liberada.É coisa errada.É vida maltratada. (Maria da Rocha)